FAQ


Frequently Asked Questions oftewel Veul gestelde vroage 🙂

vraagteken_groen


Hoe kan ik lid worden van ‘T VERVOLG?

Na contactopname en storting van €5 op onze rekening (BE17 8508 1684 9021) of betaling aan één van de kernleden ontvang je gedurende drie maanden onze activiteitenkalender per mail of per post. Gedurende die periode mag je aan al deze activiteiten komen deelnemen en kan je zelf uitmaken of  ‘T VERVOLG iets voor jou is.
Je pikt er dan de activiteiten uit waaraan je wil deelnemen.
De derde kalender bevat een uitnodiging tot betaling van het lidgeld, waarmee je je lid kan maken. Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 35.

 

Hoeveel mensen komen er doorgaans naar de activiteiten? Wat moet ik me daar ongeveer bij voorstellen?

Hoewel het totale ledenbestand van ’T VERVOLG op zich toch al behoorlijk te noemen is, zijn exacte cijfers hierover, hier en nu, weinig relevant want uiteraard neemt niet iedereen steeds deel aan alle activiteiten: Dat zou, gezien het aantal leden, trouwens ook niet haalbaar en zelfs niet wenselijk zijn. Het aantal deelnemers aan de activiteiten hangt van verschillende factoren af en varieert dus steeds.

Sommige leden zie je bij bijna elke activiteit, andere leden kom je wat minder tegen.

Af en toe zijn er natuurlijk minder druk bezochte activiteiten en zo kom je heel soms terecht in een select gezelschap van zes…hetgeen dan ook weer zijn voordelen heeft omdat je dan mensen op een andere manier leert kennen. Momenteel zijn dansavonden, etentjes  en praatcafé’s populair bij veel leden.

Het is, op zich, dan ook niet zo moeilijk om zogenaamd “goed” te scoren bij veel leden met “populaire” activiteiten maar dat is niet de bedoeling, wel integendeel.
Bij ’T VERVOLG hanteren we het principe dat minder “toegankelijke” of minder populaire activiteiten en evenementen een even belangrijke functie (kunnen) vervullen dan andere. Niet iedereen heeft immers dezelfde voorkeuren, gelukkig maar! 🙂

Binnen ’T VERVOLG streven we er dus naar om maandelijks, in algemeen overleg, een gevarieerde kalender met een gezonde mix en een brede waaier aan activiteiten op te stellen, waarbinnen eenieder regelmatig zijn gading kan vinden.


Waarom sluiten mensen zich aan bij ‘T VERVOLG?

Ieder heeft zo zijn eigen redenen om lid te worden van ‘T VERVOLG. De één doet het om het sociaal contact, de ander doet het om activiteiten te kunnen doen die je alleen niet zo gemakkelijk kan aanvatten.

Sommige mensen hopen er een nieuwe partner te ontmoeten, anderen dan weer tijdelijk of helemaal niet. Een aantal mensen zoeken in de eerste plaats nieuwe of bijkomende vriendschappen. Hier en daar kijkt er iemand rustig de kat uit de boom. Zoveel redenen als mensen dus.

Een regelmatig gehoorde uitspraak van mensen nadat ze een tijdje lid zijn, is: “Had ik het geweten, dan had ik me eerder aangesloten”


Wie en vooral HOE zijn de mensen die zich aansluiten bij het ’T VERVOLG?

Deze mensen zijn vooral vijftigers en zestigers uit (de ruime omgeving van) Aarschot en één ding hebben ze alvast gemeen. Ze zijn single en hebben allemaal reeds een leven en levenservaring achter zich. Alle leeftijden zijn welkom!

Voor het overige is er, op zich, geen enkel verschil te bemerken tussen mensen die zich aansluiten bij ’T VERVOLG en mensen die zich aansluiten bij andere verenigingen of mensen die je dagdagelijks op straat, in de winkel of op je werk tegenkomt.

Hoewel ze reeds vaak wetenschappelijk werd ontkracht, blijft het nog steeds een hardnekkige mythe dat je in een alleenstaandenvereniging enkel of vooral bepaalde “types” (“Losers, kneusjes, asocialen” en meer van dat “fraais”)  zou aantreffen. Pure onzin natuurlijk!: Men mag toch niet vergeten dat ’T VERVOLG, net als élke andere vereniging die zichzelf respecteert, ongeacht haar aard, steeds voor een groot deel “zelfregulerend” is.

Bovendien hanteert ’T VERVOLG een duidelijk “Huishoudelijk Reglement” en worden  zaken, handelingen en/of personen die écht niet kunnen, in het belang van eenieder en van de groep, duidelijk ontmoedigd en/of geweerd.


Hoe verhoudt de groep zich ten overstaan van het individu?

Wie eens een kijkje wil komen nemen en/of zich lid wenst te maken wordt steeds persoonlijk verwelkomd, wegwijs gemaakt en voorgesteld aan anderen kernleden.

Elkeen die zich aansluit bij om het even welke vereniging doet dit, in eerste instantie,  vrijwel steeds vanuit een persoonlijke behoefte.

Bij T VERVOLG streven we er zo veel mogelijk naar om alvast een deeltje van die persoonlijke behoefte  in te vullen en enigszins om te buigen door vooreerst een aangename en werkbare groepsdynamiek te creëren zodat iedereen mee kan en zodat het voor iedereen leuk is of kan worden en daadwerkelijk ook zo blijft.

Sommige mensen hebben in het begin wat meer tijd en ruimte nodig om “los” te komen, andere wat minder, dat is volkomen normaal.

Er zullen echter, gezien de aard van de vereniging (“singles”, weet je wel..) , af en toe wel eens enkelingen (heren én dames) opduiken die even “komen kijken” of meteen snel trachten te “jagen” naar een “prooi” maar wie zich aansluit met énkel dàt in gedachten, komt toch meestal van een kale reis thuis….en terecht!

Er ontstaan bij ‘T VERVOLG effectief regelmatig relaties tussen mensen: soms hechte vriendschappen, soms serieuze relaties en soms…euhm…iets wat meer complex is.

Het meeste kans op individuele voldoening (met inbegrip van de vervulling van hun initiële motivatie om lid te worden) is weggelegd voor die leden die, naast aan zichzelf, ook denken aan anderen en kunnen of leren relativeren.

Het zijn actieve leden die zich mee inzetten ten behoeve van het groepsgebeuren, zelf -al dan niet met hulp- af en toe eens iets organiseren en niet blijven hangen in het verleden of blijven ter plaatse trappelen in het heden maar gewoon actief meedoen, genieten van het moment en benieuwd zijn naar … Logo